POKYNY

 

MAUDICUP 2020 v roce 2021

pokyny

12. ročník otevřeného MTBO závodu

Pořadatel Oddíl orientačních sportů TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy
Datum a typ závodu
Sobota 6. listopadu 2021 – middlong


Otevřený orientační závod na horských kolech dle pravidel MTBO.

Centrum Master Horse Restaurace Svojetice, U Šajby 194GPS: 49.9661178N, 14.7528594E

Odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/gehuruvuca

Prezentace
V případě včasné platby startovného + oběda a vlastního vybavení není vyžadována, jinak v centru od 9:30 do 10:30.

Platby předem přednostně v jedné frontě, platby na místě v druhé. Pokud jste platili převodem na účet na poslední chvíli, prosíme potvrzení o platbě s sebou, především ty, kteří platili 3.11. a později.

Přihlášky na místě podle možností pořadatele za zvýšené startovné 250,- Kč za závod (děti 50,- Kč).

Rezervované obědy: Závodníci, kteří zaplatili jídlo převodem společně se startovným, dostanou stravenku s objednaným jídlem. Ostatní dostanou stravenku proti platbě v hotovosti na místě.

Neregistrovaní závodníci, kteří požádali o půjčení SI čipu, ho dostanou na prezentaci proti vratné záloze 200,- Kč (klasický). SIAC čipy si zajišťují závodníci napřímo se Sporticus (Mirek Kalina).

Parkování V areálu restaurace, a pak v přilehlých ulicích a prostranstvích.  Respektujte pokyny pořadatelů a potřeby místních obyvatel.
Vzdálenosti Centrum – parkování: 0 – 400 m

Centrum – start: 900 m, bez převýšení

Centrum – cíl: 200 m

Mapa Voděradské Bučiny“, měřítko 1:15000, ekvidistance 5 m, formát 25 x 25 cm, mapa nebude vodovzdorně upravena, mapový klíč ISMTBOM2010, původní mapa z roku 2017, aktualizace říjen 2021 (Radek KLádin Laciga).

Kategorie Děti: měřítko 1:5000, ekvidistance 5 m, formát menší A4

Terén Terén mírně kopcovitý

Les smíšený, místy s listnatými pasážemi (v těsném sousedství Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny), v tomto období s velkým množstvím spadaného listí, tudíž některé cesty jsou hůře viditelné.

Střední hustota cest různé kvality.

Kategorie
M – muži, Ž – ženy, P – příchozí,
D – děti (viz odstavec „Dětský závod“)
Start intervalový, 00 = 11:00

Start dětské kategorie je na startovací krabičku – viz odstavec Dětský závod

Parametry tratí Délka tratí je něco mezi middlem a longem. Odhadovaný čas vítězů (Muži, Ženy) je cca 70 minut, u příchozích cca 50 minut.

Parametry tratí jednotlivých kategorií:

Kategorie Délka (vzdušnou čarou) Počet kontrol
M 15,2 km 21
Ž 12,1 km 20
P 9,1 km 16
D 1,8 km (linie) 8

 

 

Systém ražení Elektronický SportIdent – bezkontaktní režim ražení AIR+ do vzdálenosti cca 20-40 cm pro čipy SIAC, systém umožňuje i kontaktní ražení pomocí starších typů čipů. V případě nefunkční kontroly pomocí kleštiček do políček R1-R3 v mapě. Při průchodu kontrolou je závodník povinen dotýkat se kola.

Závodník je povinen si ve startovním koridoru vynulovat (CLEAR) a zkontrolovat (CHECK) svůj čip (tyto dvě jednotky se razí vždy kontaktně – bezkontaktní režim u SIAC čipů se aktivuje oražením jednotky CHECK).

Dětská trať – změna oproti rozpisu: ražení také SI čipy.

Cíl V cíli teplý čaj a k tomu pravá hořická trubička skoro jako od babičky.

Mapy se v cíli odebírají až do času startu posledního závodníka. Následně budou k vyzvednutí v cíli, nebo po sbalení cíle v centru závodu.

Uzavření cíle 150 minut po posledním startujícím závodníkovi.

Vyčítání čipů v centru závodu. Povinnost vyčíst svůj čip mají i závodníci, kteří závod nedokončili.

Upozornění!
  • Platí zákaz jízdy mimo cesty. Při pohybu mimo cestu musí závodník nést kolo 20 cm nad zemí.
  • Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu!
  • Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
  • Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům lesa.
Dětský závod V rámci Maudicupu se uskuteční opět závod pro nejmenší závodníky. Start dle pořadí přihlášení na startovací krabičku, trať vyznačená fáborky, ražení SI čipem. Závod proběhne mimo závodní prostor ostatních kategorií. Přesun dětských závodníků na start a zpět proběhne hromadně pod dozorem pořadatelů, případně za doprovodu rodičů, vzdálenost z centra na start 500 m. Sraz závodníků v centru přibližně v 11:15.
Přihlašování stejným způsobem jako u ostatních kategorií. Děti přihlášené až na místě budou startovat na konci startovního pořadí. Startovné pro přihlášené děti na místě se nenavyšuje. Možnost dohlášení do vyčerpání počtu vytištěných map.
Výsledky Průběžné výsledky budou zveřejněny v centru závodu a zároveň budou online na webu https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=21065&lang=cz

Celkové výsledky budou po závodě zveřejněny na webu.

Mytí kol, WC Mytí kol v centru – lavory a smetáčky
WC v centru – restaurace
První pomoc V centru závodu vás ošetří zdravotník, v terénu při závažných zraněních volejte Zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155, popř. aplikace Záchranka, eventuálně linka 112).
Stravování Závodníci, kteří si objednali a zaplatili stravu nebo ji uhradí při prezentaci, dostanou stravenku k vyzvednutí oběda. Ostatní si mohou vybrat z menu restaurace a platit budou přímo obsluze.
Ubytování Pořadatel ubytování nezajišťuje.
Dětská školka Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Minimální věk dětí do školky je 1 rok. Postaráme o vaše děti ve školce pouze po dobu vašeho závodu.
Vyhlášení vítězů Vyhlášení výsledků bude v cca 15  až 15:30 hodin v centru závodu, resp. co nejdříve po skončení závodu.

Pro medailisty jsou připraveny hodnotné ceny, pokud si je vyzvednou osobně, jinak propadají do tomboly.

Pro všechny startující (přítomné v době tomboly) bude šance na pěkné ceny!!!

Půjčovna mapníků
Na místě bude možné za poplatek zapůjčení mapníků Autopilot. Doporučujeme rezervaci předem – více informací a kontakt na www.mapholders.cz.
Předpis Závodí se dle platných pravidel MTBO: https://mtbo.cz/sekce/dokumenty/2021/pravidla_mtbo_v2021.pdf
Protesty Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Funkcionáři závodu ředitel závodu:                 Michal Švarcbach

hlavní rozhodčí:              Aleš Bitter

stavitel tratí:                    Jarka Švarcbachová

jury:                                   Martin Štěňha, Radovan Mach, Iva Mědílková

Další informace
web: http://www.maudicup.cz

tel.: 739 540 739 – Michal, 777 116 129 – Jarka

Pořadatelé děkují firmám MAUDI, ICNET, CykloSPORT Říčany, Autopilot, Bohemia Cosmetics, Polar, Sporticus a Tomic za podporu a partnerství při pořádání závodu.
COVID
Závodníci mají povinnost se na vyžádání pořadatele prokázat bezinfekčností na Covid 19 (potvzení o očkování, platném negativním testu nebo prodělání nemoci). Toto bude namátkově kontrolováno, a pokud někdo nebude schopen bezinfekčnost prokázat nebo bude projevovat klinické příznaky nemoci, musí opustit areál Centra závodu a nemůže se závodu zúčastnit.
Ochrana osobních údajů
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, dojezdu do cíle atp. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.